Occitània Pais Català, endavant!

A iniciativa del col.lectiu SEM, els promotors del nom Occitània Pais Català s’han posat en ordre de marxa dissabte passat a Taltahull. Dins la unitat i la diversitat, representants de municipis, de la plana a la muntanya i de tots origens politics, representants de partits i moviments catalans i occitans s’han compromès a treballar de valent per defensar aquest nom, el de la raó i de la passió.

Les justificacions històriques de l’historiador Joan Vilanove van ser perllongades per tots els intervinents; de Brice Lafontaine (Unitat Catalana) a Enric Vilanova (ERC) passant per Llorenç Leygue, battle d’Estavar i representant el Partit radical, Jaume Taurinyà, batlle de Vallestavi i representant el Sioccat, Anabel Brunet, consellera municipal i departamental, Nicolas Garcia, secretari federal del PCF i conseller departamental, fins a Patrick Roux, conseller regional. Sense descuidar les aportacions de Joan Peire Laval del moviment occità Pais Nostre, organitzador de la reunió de Narbona amb Sem el proper 12 de maig.

Dins la sala, comptavem amb representants de diversos municipis, de la CUP, del moviment de la joventut socialista, d’EELV i de nombroses associacions culturals.

D’ençà, moltes altres mostres de sosteniment arriben, l’última essent del partit CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions).

Occitània País Català s’inscriu realment com el nom federador d’un territori que no vol perdre la seva identitat.

Occitanie Pays Catalan, campagne lancée !

A l’initiative du collectif SEM , les promoteurs du nom Occitanie Pays Catalan se sont mis en ordre de marche samedi à Tautavel. Dans l’unité et la diversité, des représentants de municipalités, de la plaine à la montagne et de toutes origines politiques, des représentants de partis et mouvements catalans et occitans se sont engagés à œuvrer d’arrache-pied pour défendre leur choix, celui de la raison et de la passion. Les justifications historiques de l’historien Jean Villanove ont été prolongées par tous les intervenants : de Brice Lafontaine (Unitat Catalana) à Enric Vilanova (ERC) en passant par Laurent Leygue, maire d’Estavar et représentant le Parti Radical, Jacques Taurinya, maire de Ballestavy et représentant le Sioccat, Annabelle Brunet, conseillère municipale et départementale, Nicolas Garcia, secrétaire fédéral du PCF et conseiller départemental et enfin Patrick Roux, conseiller régional. N’oublions pas Jean Pierre Laval du mouvement occitan Pais Nostre qui organise avec Sem une réunion publique à Narbonne le 12 mai.

Dans la salle, des représentants de diverses municipalités, de la CUP, du mouvement des jeunes socialistes, d’EELV et de nombreuses associations culturelles.

Depuis d’autres soutiens affluent, dont le dernier en date celui de Chasse Pêche Nature et Traditions.
Occitanie Pays Catalan s’inscrit bien comme le nom fédérateur d’un territoire qui ne veut pas perdre son identité.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s